Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
เพลง คนดีไม่มีวันตาย Light of Love
S2S Channel
S2S Channel 23.9N theo dõi 50 Videos 4.1TR lượt xem 2017-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem127.53N
Thích tỷ lệ 1.35%
Số lần bình luận59
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.28TR - 23.2TR
Tỷ lệ tương tác 1.81%
Thẻ gắn
คอนเสิร์ต S2S Light of Love
Giới thiệu
เพลง "คนดีไม่มีวันตาย"
ร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ และวงดนตรี Thai Blind Orchestra
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Mở