Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[타작] 던지면 문다 만원의 행복 외포방파제 Real fishing
부부조사빡꾼
부부조사빡꾼 16N theo dõi 232 Videos 5.22TR lượt xem 2021-04-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-27
Tổng số lượt xem45.38N
Thích tỷ lệ 1.25%
Số lần bình luận260
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 20.65TR - 37.15TR
Tỷ lệ tương tác 6.98%
Thẻ gắn
바다낚시 낚시 초보낚시 감성돔낚시 외포방파제 석축방파제 이단찌 목줄찌 빡꾼 부부조사 힐링낚시 Real fishing 거제도외포
Giới thiệu
안녕하세요 부부조사빡꾼 입니다
거제도 외포 내항 석축 방파제 감성돔낚시 영상입니다
재밌게 봐주시고 구독과 좋아요 알람 한 번씩 부탁드리겠습니다^^

📧인스타 : @부부조사빡꾼
📧이메일 : [email protected]

#사용장비 #촬영장비

#로드 : 1호줌대(시마노/트윈펄서sz2)
#릴 : 3000번(시마노/19테크늄)
#뜰채 : 그랜드마스터600(원더랜드)
#원줄 : 2호 (STROFT/컬러라인)
#목줄 : 1.5호 STROFT(FC2/카본라인)
#촬영장비 : FDR -X300/HDR-AS300R
#채비소품 : 에프원낚시쇼핑몰
Mở