Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Compré el iPhone 11: ¿vale la pena gastar TANTO?
Luisito Comunica
Luisito Comunica 37.4TR theo dõi 1035 Videos 6.82TỶ lượt xem 2019-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem18.52TR
Thích tỷ lệ 96%
Số lần bình luận57.21N
Tỷ lệ lượt xem 49.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.02TỶ - 4.04TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.81%
Thẻ gắn
luisitocomunica luisitocomunicaa luisito comunica luisito comunicaa luisito comunica comunicaa iphone iphone11 unboxing caro
Giới thiệu
Nueva merch palomona aquí https://elreypalomo.com/collections/todos-los-productos?sort_by=created-descending

Música por :https://soundcloud.com/montoyamusic
¡SUSCRÍBETE!

- Twitter https://www.twitter.com/LuisitoComunica
- Facebook http://www.facebook.com/LuisitoComunica
- Instagram http://www.instagram.com/LuisitoComunica
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)