Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
멋사 ㅈ밥ㅋ
중력유튜브
중력유튜브 313N theo dõi 2767 Videos 134.94TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-15
Tổng số lượt xem13.98N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 4.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.37TR - 11.44TR
Tỷ lệ tương tác 4.51%
Thẻ gắn
중력 유튜브 악어 핑맨 멋사 박리타 수닝 늪지대 너불 뷰티다다 마인크래프트 만득이 게임 비디오 먹방 스팀게임 약빨은게임 병맛게임 방탈출 GTA GTA5 막장 단편 영화 플래시게임 중력유튜브 종합게임 마크에이지 해신 마인크래프트 컨텐츠 마인크래프트 신규 모드 Totally Accurate Battle Simulator 똥배그 배틀그라운드 무료 배틀그라운드 무료 게임 스팀 게임 TABG 백호의 도끼 백호의도끼 맠에 스팀 추천 스팀 배그 킬내기 트위치 미션 선택 토탈리 어큐레이트 배틀그라운드 토탈리 토탈리 어큐레이트 똥틀그라운드
Giới thiệu
#TABG #멋사 #중력 #배틀그라운드

똥배그 20킬 미션 10만원빵?!!
과연 승자는?!

▶ 중력 생방송 : https://www.twitch.tv/jungryeok
▶중력 인스타그램 :https://www.instagram.com/gravity_1114/

* 늪지대 채널에도 놀러 오세요!

▶ 핑맨 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/Vmjq4J
▶ 멋사 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/dNc6wa
▶ 중력 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/LwJhsh
▶ 너불 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/od1krh
▶ 만득 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/AeUe9o
▶ 수닝 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/ZtZx6q
▶ 리타 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/nMGjqr

Produced by Umbrtone
Provided by 모두의 브금-UmbrTone
음악 : Happy Mandolin
Video Link: https://youtu.be/MSGcSEhjlRg
음악 : A Double Spy
Video Link: https://youtu.be/N7BRSjBC-rg
음악 : 닥터이블
Video Link: https://youtu.be/9tbAw1xIVsQ
음악 : 날 보살펴라
Video Link: https://youtu.be/rEmf58QnfVA
음악 : 포인트 브레이크
Video Link: https://youtu.be/6U03ktpQ5Co
Mở