Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
He stole to feed his sister 🥺😢 LeoNata family #shorts TikTok
LeoNata Family
LeoNata Family 7.21TR theo dõi 1164 Videos 10.77TỶ lượt xem 2022-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-09
Tổng số lượt xem2.7TR
Thích tỷ lệ 2.66%
Số lần bình luận195
Tỷ lệ lượt xem 37.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.23TỶ - 1.42TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu