Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Elimina las Grietas de tus Talones y deja tus pies suaves y blancos como una perla!
Sana Feliz y Radiante
Sana Feliz y Radiante 551N theo dõi 345 Videos 19.15TR lượt xem 2021-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem2.34N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 409.5N - 750.75N
Tỷ lệ tương tác 20.29%
Thẻ gắn
Elimina las Grietas de tus Talones Elimina las Grietas de tus Talones y deja tus pies suaves y blancos como una perla! LUCE UNOS PIES HERMOSOS CON ESTA RECETA LA RECETA QUE MEJORA LA APARIENCIA DE TUS PIES PIES HERMOSOS APLICANDO ESTOS TIPS Sana Feliz y Radiante
Giới thiệu
Elimina las Grietas de tus Talones y deja tus pies suaves y blancos como una perla!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)