Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
47 دولة بدون فيزة للمصريين وموضوعهم فى العمل والإقامة
اوربا بالعربي MiDO
اوربا بالعربي MiDO 19.1N theo dõi 14 Videos 683.99N lượt xem 2019-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem2.52N
Thích tỷ lệ 7.14%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 13.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 455N - 819N
Tỷ lệ tương tác 20.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
موضوع 47 دولة اللى بدون فيزة للمصريين وموضوع العمل فيهم وما هيا الخطوة التى يمكن اتخاذها من هذة الدول
Mở