Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Rock Band 2 - Hier kommt Alex Expert Drums FC
Shadow Bummer
Shadow Bummer 4.55N theo dõi 97 Videos 3.37TR lượt xem 2016-09-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem876
Thích tỷ lệ 45.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 19.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 0.57%
Thẻ gắn
rock band hier kommt alex drums fc expert
Giới thiệu
This will sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence.

Good news, the dispute was successful so everyone gets to watch it. Have fun.
Mở