Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite Chapter 2 - Season 2 | Top Secret Launch Trailer
Fortnite
Fortnite 10.8TR theo dõi 658 Videos 1.83TỶ lượt xem 2020-02-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem59.45TR
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận26.23N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 27.05TỶ - 31.37TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.83%
Thẻ gắn
Fortnite Epic Games PC PS4 Xbox One Battle Royale Unreal Tournament Unreal Engine Fortnite Battle Royale Fortnite Creative
Giới thiệu
Suit up, it’s time to infiltrate, extract information and take back the Island.

Play Fortnite Battle Royale, the completely free 100-player PvP mode. One giant map, A Battle Bus, Last one standing wins. ESRB Rating: Teen with Violence.

Instagram: https://www.instagram.com/fortnite/
Twitter: https://twitter.com/FortniteGame
Facebook: https://www.facebook.com/FortniteGame/

Learn More: https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/
Mở