Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nastya and her travels all over the world | Compilation video
Like Nastya
Like Nastya 86.1TR theo dõi 653 Videos 69.23TỶ lượt xem 2021-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-27
Tổng số lượt xem19.44TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 22.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 8.84TỶ - 10.26TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.3%
Thẻ gắn
nastya like nastya nastya and dad настя лайк настя
Giới thiệu
Nastya and dad travel a lot and each time they visit new interesting places.
Subscribe to Like Nastya - https://is.gd/gdv8uX
Instagram https://instagram.com/likenastya
Tik Tok https://www.tiktok.com/@likenastya
Facebook https://www.facebook.com/likenastya
Mở