Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이 남자는 왜 무료로 해주는가
3옥타브 장인
3옥타브 장인 62.5N theo dõi 320 Videos 5.96TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem8.79N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận158
Tỷ lệ lượt xem 14.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4TR - 7.18TR
Tỷ lệ tương tác 21.08%
Thẻ gắn
Giới thiệu
부산수강문의 : http://pf.kakao.com/_gUMxbs
서울수강문의 : http://pf.kakao.com/_VwYHd

수강후기 : https://cafe.naver.com/cloud9ent#
학원미리보기 : http://www.3octave.com

전문 보컬트레이너, 상식적인 보컬트레이닝, 전문발성학원

#강남실용음악 #서울실용음악 #서초실용음악 #부산실용음악 #서면실용음악
#강남발성 #서울발성 #부산발성 #서면발성 #믹스보이스 #고음쉽게 #발성유튜브
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)