Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nastya and a song for children about masks
Like Nastya
Like Nastya 81.3TR theo dõi 640 Videos 65.03TỶ lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem5.86TR
Thích tỷ lệ 77.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.66TỶ - 3.09TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.36%
Thẻ gắn
mask song song for kids music video music for kids song for toddlers baby songs kids music video sing along nastya song like nastya nastya настя
Giới thiệu
Nastya against bacteria in the supermarket. Song for children
Subscribe to Like Nastya - https://is.gd/gdv8uX
Instagram www.instagram.com/likenastya/
Tik Tok https://vm.tiktok.com/pY1S2D/
Facebook https://www.facebook.com/likenastya
Mở