Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ANALISANDO OS PARTICIPANTES DO BBB 22
orochidois
orochidois 1.24TR theo dõi 162 Videos 138.07TR lượt xem 2022-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-17
Tổng số lượt xem1.23TR
Thích tỷ lệ 12.49%
Số lần bình luận2.57N
Tỷ lệ lượt xem 99.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 134.7TR - 336.79TR
Tỷ lệ tương tác 14.57%
Thẻ gắn
Orochinho Tio Orochi Pedro Vlog Orochinho Live Lives do Orochinho Lives Stream Stream Orochi Corte Orochinho COrte Orochi
Giới thiệu