Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Simple DC Motor Life Hack #Shorts
TQT HACKS
TQT HACKS 1.8TR theo dõi 495 Videos 617.76TR lượt xem 2021-11-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-29
Tổng số lượt xem404.42N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 22.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 184TR - 213.44TR
Tỷ lệ tương tác 4.5%
Thẻ gắn
life hacks creative ideas simple inventions how to make diy ideas awesome ideas crafts experiment tricks life hack dc motor tips amazing life hacks Simple DC Motor Life Hack #Shorts diy simple dc motor hack dc motor life hack dc motor ideas #shorts
Giới thiệu
Hello my dear friends, in this video I'm going to show you Simple DC Motor Life Hack #Shorts
➥ Playlist 1000+ LIFE HACKS : https://bit.ly/35OdIPl
Mở