Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
東京メトロ16000系乗降促進メロディ Water Crown
鉄道&信号機
鉄道&信号機 0 theo dõi 710 Videos 1.79TR lượt xem 2018-12-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.15N
Thích tỷ lệ 0.84%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.54TR - 2.84TR
Tỷ lệ tương tác 1.76%
Thẻ gắn
東京メトロ 乗降促進 乗降促進メロディ
Giới thiệu
ROM更新された編成から順序ブザーからメロディに変更される模様です。
Mở