Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BANANA OIL FRY | Banana Balls Recipe | Pazham Bonda | Cooking Sweet Banana Bonda Recipe In Village
Village Cooking Channel
Village Cooking Channel 19.8TR theo dõi 221 Videos 5.17TỶ lượt xem 2022-11-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-05
Tổng số lượt xem28.82TR
Thích tỷ lệ 1.21%
Số lần bình luận6.08N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.04TỶ - 3.67TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.42%
Thẻ gắn
fried banana balls banana balls banana bonda pazham bonda bonda recipe banana fry
Giới thiệu
Today in our village, we cook bananas direct to oil to make pazham bonda recipe. We add wheat flour and palm sugar to make this banana bonda.

Finally, we enjoy this bonda with tea. The taste is.., relaxed!
Mở