Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
القارئ الشيخ على محمود شميس - اخر النمل - منشاة رضوان - ابو كبير 30-12-2013م
القارئ الشيخ على محمود شميس قارئ الاذاعه والتليفزيون
القارئ الشيخ على محمود شميس قارئ الاذاعه والتليفزيون 256 theo dõi 14 Videos 5.66N lượt xem 2014-01-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.07N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 182N - 341.25N
Tỷ lệ tương tác 1.02%
Thẻ gắn
Giới thiệu
قارئ بالاذاعه والتليفزيون
Mở