Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Los Productos Mas Extraños Hechos Por Marcas Famosas #shorts
Rubenete
Rubenete 3.03TR theo dõi 1406 Videos 2.38TỶ lượt xem 2022-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem1TR
Thích tỷ lệ 15.54%
Số lần bình luận504
Tỷ lệ lượt xem 33%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 109.33TR - 328TR
Tỷ lệ tương tác 16.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu