Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Kanaal Dessel Turnhout Schoten in Flandern/Belgium with Free Spirit in July 2016
Linssensuppe
Linssensuppe 215 theo dõi 35 Videos 121.3N lượt xem 2017-06-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.33N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.36TR - 4.32TR
Tỷ lệ tương tác 2.01%
Thẻ gắn
Kanaal Dessel Turnhout Schoten Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten Kanal Dessel Turnhout Schoten Antwerp Antwerpen Linssen Grand Sturdy 430 Free Spirit Dessel Turnhout Schoten Hausboot Belgien Linssen Belgien House boat Belgium Linssen Belgium Cruising in Belgium Hausbooturlaub Belgien House boat vacation Belgium Kanaele Belgien Canals Belgium Inland cruising Belgium Yachting Belgium Wasserwege Belgien Waterways Belgium
Giới thiệu
The Kanaal Dessel Turnhout Schoten in Belgium/Flandern is a beautiful alternative to the Albertkanaal when travelling from Antwerp the South of the Netherlands.
Mở