Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Watermelon Ice Cream 수박 먹방 Mukbang KOYA and NEMI
KOYA and NEMI
KOYA and NEMI 1.47TR theo dõi 1239 Videos 681.74TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem16.7N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 12.14TR - 22.2TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
キッズライン kidsline こうくんねみちゃん ko-kun nemi-chan koya nemi mukbang
Giới thiệu
Playlist https://goo.gl/3CP1zu

Subscribe ♥ subscrever ♥ الاشتراك ♥ 채널 飯록
Kids Line http://goo.gl/6BqZ2v
KOYA and NEMI https://goo.gl/qxggwV
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)