Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
cupi cupi bolo keu jene jabe new bngla dance 2019
AR Asad media
AR Asad media 46 theo dõi 69 Videos 22.33N lượt xem 2019-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 10.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 220%
Thẻ gắn
Giới thiệu