Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3만 기념 구독자 Q&A
COVER SKILLS 커버 스킬즈
COVER SKILLS 커버 스킬즈 31.8N theo dõi 571 Videos 6.21TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem3.22N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận60
Tỷ lệ lượt xem 10.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.63TR
Tỷ lệ tương tác 23.51%
Thẻ gắn
커버스킬즈 qna coverskills 일렉기타 베이스 드럼 커버 악보제작 카피잘하는법 귀카피 카피하는법 악보만드는법 악보
Giới thiệu
나도 유튜버인줄 알았는데 말하는 걸 찍어보니까 지금까지 했던 것은 유튜브가 아니었어.. 빡세네

재림님께서 입력해주신 타임라인!

0:00 인사 (유튜브의 cc자막 켜세요)
0:36 나이
0:50 전공, 기타 독학 여부
1:07 기타 친 기간
1:20 밴드 음악 시작하게 된 계기
1:40 다른 악기 얼마나 배웠는지, 뭐 배웠는지
2:11 제일 잘 치는 악기
2:28 직업, 유튜브 시작하게 된 계기
4:10 좋아하는 밴드, 아티스트
4:54 가장 어려웠던, 재밌었던, 까다로웠던 곡
5:46 가장 까다로운 악기
6:03 편곡하는 법
6:36 쉽게 편곡해서 업로드할 생각이 있는지
7:21 카피 관련한 질문
12:20 곡 선정 기준
12:47 사용하는 프로그램
13:18 건반, 드럼 작업 하는 법
15:26 몇명이서 유튜브 운영하는지
15:30 독학vs학원
16:00 페달보드vs멀티이펙터
16:40 입문자 꿀팁
16:55 방음부스?
17:09 학원 운영 하시는지
17:20 악기, 장비 소개

#구독자qna #커버스킬즈 #coverskills
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)