Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
IMANI JINDAOUI
Jindaouis
Jindaouis 1.28TR theo dõi 129 Videos 215.11TR lượt xem 2021-10-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-26
Tổng số lượt xem2.93TR
Thích tỷ lệ 9.07%
Số lần bình luận12.72N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.6TỶ - 2.94TỶ
Tỷ lệ tương tác 13.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hey Leute, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video :)

INSTAGRAM
Nader : https://www.instagram.com/naderjindaoui/
Louisa : https://www.instagram.com/linlouuu/
Mở