മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതാ ഗീതം | St.Thomas Intercessory Song | Roy Puthur |
Liju Yohannan
54.3N theo dõi 1314 Videos12.64TR lượt xem· 2020-07-03