Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
my nail tech is SHOCKED 😱
Wendyskin
Wendyskin 1.17TR theo dõi 477 Videos 1.05TỶ lượt xem 2022-12-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-26
Tổng số lượt xem13.07TR
Thích tỷ lệ 7.78%
Số lần bình luận1.12N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.95TỶ - 6.9TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu