Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
사가랴 왜 벙어리가 되었을까 ?
월드선교회 TV
월드선교회 TV 128 theo dõi 40 Videos 10.83N lượt xem 2020-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem113
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 88.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 6.19%
Thẻ gắn
성경 성경만화 만화성경 성경읽기 성경듣기 듣는성경 기독교 말씀 교회 설교 예수 복음 선교 신약성경 구약성경 신약 구약 성경공부 성경통독 어린이 만화영화 만화 간증 신앙간증
Giới thiệu
한 고을에 사가랴라고하는 나이 많고 선량한 제사장이 살고있었는데......
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)