Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[1부] 도쿄올림픽 야구대표팀 예상 총정리 ! (SSG/삼성/NC/두산/KT)
더시즌 TV
더시즌 TV 16.6N theo dõi 101 Videos 5.73TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem11.04N
Thích tỷ lệ 91.5%
Số lần bình luận81
Tỷ lệ lượt xem 66.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5TR - 9.03TR
Tỷ lệ tương tác 8.41%
Thẻ gắn
프로야구 야구 도쿄올림픽 심우준 김경문감독 야구대표팀 강백호 허경민 최원준 추신수 최정 이승진 양의지 강민호 이승현
Giới thiệu
#프로야구 #도쿄올림픽 #최종엔트리
*협찬/ 광고 문의
[email protected]
*더시즌 TV 멤버십가입링크*
https://www.youtube.com/channel/UCmWSvSpdfGdBBj-QrHrlhVg/join

00:00 대표팀 예비엔트리 명단
00:16 콘텐츠 안내
00:45 SSG랜더스
02:46 삼성라이온즈
06:51 NC다이노스
09:16 두산베어스
10:49 KT위즈
15:05 2부는 여기로..!

평범하기보다는 프로야구를 재밌게 즐길 수 있는 새로운 콘텐츠 만들도록 노력하겠습니다.

스포츠 중계&분석은 엔트리..! http://ntry.com
Mở