Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bromsgrove Sporting (A) | FA Cup | Pre-Match Press Conference
Grimsby Town F.C.
Grimsby Town F.C. 12.3N theo dõi 1100 Videos 4.15TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-25
Tổng số lượt xem2.56N
Thích tỷ lệ 2.03%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 20.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 455N - 819N
Tỷ lệ tương tác 3.98%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Paul Hurst speak to the local media ahead of our FA Cup 4th round qualifier against Bromsgrove Sporting

Socials
Twitter: https://www.twitter.com/officialgtfc
Facebook: https://www.facebook.com/officialgtfc
Instagram: https://www.instagram.com/officialgtfc
Mở