Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Canción de la selva | Dibujos animados | Videos para bebes | Boom Buddies Español | Educación
Boom Buddies Español - Canciones Infantiles
Boom Buddies Español - Canciones Infantiles 1.53TR theo dõi 275 Videos 616.91TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem66.45N
Thích tỷ lệ 63.2%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 4.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.25TR - 14.49TR
Tỷ lệ tương tác 0.86%
Thẻ gắn
rimas para niños para niños canciones infantiles música infantil musica para niños canciones para niños videos para bebes musica de niños dibujos animados canciones para bebes musica para bebes videos infantiles videos educativos bebé de niños niñas niños infantil para español canciones musica canción musica infantil Educación spanish canciones infantiles en español canciones de cuna boom buddies spanish boom buddies Canción de la selva super supremes
Giới thiệu
Hola niños, bienvenido a nuestro canal Boom Buddies Español - Canciones Infantiles!
Mira esta colección de las mejores canciones infantiles divertidas animadas y rimas infantiles para niños y muchos más con animación creativa y música pegadiza para niños aprender y cantar.
A los niños les encantará ver estas canciones de aprendizaje preescolar y videos educativos con la mejor colección de videos para niños.


Visit our website http://www.uspstudios.co/​​​ for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Bob The Train App - Download Now https://goo.gl/6euK1b​​​

Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store: https://amzn.to/2PCeSDS
Mở