Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(戲水)和黃爸爸玩水槍大對戰‘’YURI隱瞞了一樣東西?!?!‘’+開箱#VLOG【YURI頻道】
YURI 频道
YURI 频道 179N theo dõi 161 Videos 112.27TR lượt xem 2019-08-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.36TR
Thích tỷ lệ 77.6%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 945.01TR - 1.2TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.45%
Thẻ gắn
戲水 游泳池 玩水 玩水槍 開箱 ron
Giới thiệu
戲水玩水槍, 是童年的回憶‘’童心未盡‘’^^真的好開心! 喜歡可以訂閱和分享我的影片哦~謝謝!

關注我可以在---
https://www.facebook.com/Yuri%E9%A2%91%E9%81%93-1737180893266044

Instagram https://www.instagram.com/yurikumasaki/
Mở