Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
예준이의 가족 여행놀이 아기 동생 돌보기 동물원 놀이공원 Family Fun Trip Outdoor Playground
With Kids[위드키즈]
With Kids[위드키즈] 13.9TR theo dõi 834 Videos 7.28TỶ lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-31
Tổng số lượt xem1.77TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 12.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 808.53TR - 937.91TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
with kids 위드키즈 예준이 video for kids 장난감 car toy 자동차 장난감 power wheels outdoor playground playground for children 여행놀이 가족여행 family fun family trip
Giới thiệu
[With Kids]위드키즈 Funny Video for Kids ▶ https://goo.gl/pDg8bR ◀
Family Fun Trip Outdoor Playground for Children Toys Activity
예준이의 가족 여행놀이 아기 동생 돌보기 동물원 놀이공원 Family Fun Trip Outdoor Playground
Mở