Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
北極「無冰之夏」倒數? 氣候暖化破壞棲地…小白仔消失中?-徐俊相《57爆新聞》精選篇 網路獨播版-1900-3
57爆新聞
57爆新聞 729N theo dõi 6197 Videos 631.18TR lượt xem 2022-01-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem18.73N
Thích tỷ lệ 0.78%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 2.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.09TR - 6.82TR
Tỷ lệ tương tác 1.64%
Thẻ gắn
全球暖化 北極 冰島 北極圈 氣候變遷 棲地 氣候 融冰 冰川 美國 美軍 拜登 國防部 中國 大陸 習近平 中共 兩岸 對岸 台海 南海 印太 亞太 東亞 解放軍 共軍 共機 國軍 海軍 空軍 陸軍 海軍陸戰隊 軍火 軍武 戰機 戰鬥機 轟炸機 航母 驅逐艦 反潛機 偵察機 57爆新聞 57爆新闻 57 57驚爆新聞 #57爆新聞 五七爆新聞 徐俊相 東森財經 關鍵時刻 東森 台灣 名嘴 政論 政客 內幕 軍事
Giới thiệu
全球暖化世界「燃燒又冰封」! 北極「無冰之夏」倒數ing…冰島不冰了
染血北極圈! 氣候變遷破壞棲地… 初生小白仔遭融冰溺亡?!

每週一至週五1900 請鎖定57東森財經新聞台-《57爆新聞》
💥加入頻道會員【真相追擊隊】看更多→https://bit.ly/34zJY70
👉記得訂閱並開啟小鈴鐺🔔→https://bit.ly/2uBSbXv

#57爆新聞 #全球暖化 #氣候變遷 #北極 #冰島 #融冰 #冰川 #極端氣候 #冰島 #地貌 #海豹 #溫室效應 #巴黎協定 #碳排放 #徐俊相
Mở