Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
동의보감에서도 극찬을 한 이 곤충 : 흰 점박이 꽃무지
토픽이네동물농장
토픽이네동물농장 62.4N theo dõi 291 Videos 16.35TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-19
Tổng số lượt xem300
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 46.33%
Thẻ gắn
토픽 토픽의 토픽방송 토픽동물 토픽햄스터 햄스터 동물 동물영상 햄스터영상 동물방송 동물채널 #팩맨개구리 #팩맨 #팩맨프로그 #팩맨키우기 #팩맨게임 #애완개구리 #개구리 #개구리키우기 #개구리알 #개구리알키우기 #pacman frog #pacman pacman pacman frog frog frog breeding 팩맨개구리 #동물 #동물방송 #파충류 #양서류 #절지류 #어류 #관상어 #조류 #앵무새 #열대어 #타란튤라 #지네 #채집 #채집영상 #사슴벌레채집 #딱정벌레채집 #장수풍뎅이채집 #도롱뇽 #도마뱀 #키우기 #동물키우기 #animalbroadcast #animal #frog #koranimal #koreaanimal animalcreator
Giới thiệu
: 오늘의 말씀 (21.07.27) : 흰 점박이 꽃무지 성충 200여 마리를 전문 농장에서 받아 왔습니다. 이 아이들이 커가는 모습을 지켜봐주세요! 흰 점박이 꽃무지 굼벵이는 그램당 단백질의 함량이 소고기 보다 52% 높으며 이외 여러가지 질병에 도움이 된다는 것으로 알려져 있습니다. 특히나 동의보감에서도 이 곤충을 다룰 정도로 대단한 곤충인데요. 여러분도 이런 곤충이 있구나 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다.


: Instagram 인별은 검색창에 topic_gram 검색!


+Music Provided by 브금대통령


COPYRIGHT ⓒ 2021 토픽이네동물농장 ALL RIGHTS RESERVED
본 영상의 모든 저작권은 토픽이네동물농장 채널에 있습니다.

#흰점박이꽃무지 #굼벵이 #꽃벵이 #굼벵이키우기 #팩맨개구리 #팩맨키우기 #팩맨 #개구리 #개구리키우기
#토픽,#토픽의,토픽방송,#토픽동물,토픽햄스터,햄스터,동물,동물영상,햄스터영상,동물방송,동물채널,#팩맨개구리,#팩맨,#팩맨프로그,#팩맨키우기,#팩맨게임,#애완개구리,#개구리,#개구리키우기,#개구리알,#개구리알키우기,#pacmanfrog,#pacman, #pacman, #pacmanfrog,frog, #frogbreeding,팩맨개구리,#동물,#동물방송,#파충류,#양서류,#절지류,#어류,#관상어,#조류,#앵무새,#열대어,#타란튤라,#지네,#채집,#채집영상,#사슴벌레채집,#딱정벌레채집,#장수풍뎅이채집,#도롱뇽,#도마뱀,#키우기,#동물키우기,#animalbroadcast,#animal,#frog,#koranimal,#koreaanimal,animalcreator
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)