Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[어린이 홈트] 하루 10분 운동 따라하고 집중력 기르자! (체육 온라인수업)
클래스핏: 10분 어린이 홈트 l 성장기 운동
클래스핏: 10분 어린이 홈트 l 성장기 운동 3.4N theo dõi 49 Videos 505.26N lượt xem 2021-03-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem7.98N
Thích tỷ lệ 91.7%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.64TR - 6.52TR
Tỷ lệ tương tác 4.82%
Thẻ gắn
체육 체육수업 온라인체육 온라인수업 클래스핏 크로스핏 홈트레이닝 온라인개학 학교체육 초등학교 수업 초등체육 중학교 체력튼튼 학교체육수업 다이어트 다이어트챌린지 온라인 체육수업 어린이 운동 체육 온라인 수업 성장 비만 어린이 홈트 어린이 체조 성장 체조 성장 운동 키크는 방법 초등 체육 중등 체육 온라인 체육 처리쌤 키크는 운동
Giới thiệu
평소에 매우 산만하고 집중력이 부족한 학생!
스마트폰을 그만하고 싶은데 내 몸이 내 마음처럼 조절이 안되는 학생! 주목해주세요!

육아의 신 오은영선생님도 추천해준 바로 그 운동법(* TV조선 '금쪽같은 내새끼' 7화 참조)
처리쌤과 함께 하루 10분 운동으로
집중력과 스마트폰 사용 조절 능력을 길러주세요~!

여러분도 새학기엔 스스로 잘 할 수 있는 어린이😎#온라인체육수업 #체육온라인수업 #어린이홈트 #키크는방법 #키크는운동 #집중력강화 #산만한아이 #집중력기르기 #스마트폰중독예방 #스마트폰중독치료 #오은영 #금쪽같은내새끼 #무브무브대근육운동법
Mở