Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
7,057만원에 G80 2.5터보 출고했던 오너가 직접 살펴본 제네시스 G80 전기차, GV60 보다 매력적일까?
자동차읽어주는남자
자동차읽어주는남자 81.2N theo dõi 602 Videos 32.74TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.44N
Thích tỷ lệ 92.8%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 9.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.36TR - 6.09TR
Tỷ lệ tương tác 2.86%
Thẻ gắn
제네시스 g80 제네시스 g80 전기차 g80 전기차 g80 전기차 가격 g80 전기차 출시일 g80 전기차 플랫폼 g80 전기차 스펙 g80 ev g80 ev 가격 g80 ev 출시일 g80 ev 출시 eg80 전기차 eg80 가격 eg80 출시일 제네시스 전기차 제네시스 전기차 가격 제네시스 전기차 민트 제네시스 전기차 출시일 제네시스 전기차 jw 제네시스 전기차 suv 제네시스 gv60 gv60 가격 gv60 전기차 gv60 예상도 gv60 출시일 gv60 실내 gv60 크기 gv60 제네시스 gv60 ev gv60 주행거리 제네시스 gv60 출시일 제네시스 전기차 컨셉 g80 2.5 터보 g80 2.5 터보 깡통 g80 2.5 터보 연비 g80 2.5 터보 결함 g80 2.5 터보 시승기 g80 2.5 시승기
Giới thiệu
*현대자동차로 부터 초청받아 촬영하였으며 별도의 금전적 혜택은 지원받지 않았음을 밝힙니다.

제네시스 브랜드 최초의 전기차 !
제가 출고했던 G80의 전기차 모델!
제네시스 G80 전기차를 직접 보고 왔습니다 ㅎㅎ
G80 오너였던 저도 참 궁금했던 차량인데요,
과연 어떤 모습으로 출시되었을 지 자세히 살펴보시죠 !

#제네시스g80전기차 #g80ev #g80전기차
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)