Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
소풍의 하이라이트! 참치 김밥!
핫식당
핫식당 280N theo dõi 143 Videos 58.42TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-06
Tổng số lượt xem414.44N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận402
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 188.55TR - 339.43TR
Tỷ lệ tương tác 2.34%
Thẻ gắn
핫식당 먹방 쿡방 핫소스 배말랭 김선응 송형주 배건우 소풍의 하이라이트! 참치 김밥!
Giới thiệu
#먹방 #쿡방 #김밥

소풍의 하이라이트! 참치 김밥!
Mở