Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
President Trump on the agreement with Mexico, known as the Migrant Protection Protocols
Donald J Trump
Donald J Trump 2.66TR theo dõi 4314 Videos 832.73TR lượt xem 2021-01-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-17
Tổng số lượt xem263.31N
Thích tỷ lệ 10.21%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 9.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 119.8TR - 138.95TR
Tỷ lệ tương tác 10.21%
Thẻ gắn
Giới thiệu
President Trump on the groundbreaking agreement with Mexico, known as the Migrant Protection Protocols
Mở