Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Attempting To Print My Dogs Paw In Clay! Key Wants To Know Why?
Jodie Boo
Jodie Boo 257N theo dõi 106 Videos 41.07TR lượt xem 2019-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.52TR
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận2.62N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 964.44TR - 1.33TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.42%
Thẻ gắn
Attempting To Print My Dogs Paw In Clay! Key Wants To Know Why? dog paw printing diy paw print key the talking dog talking husky dog talks dog crafts snowdogs funny dogs funny animals cute husky keyush the stunt dog k’eyush the stunt huskamute husky malamute dogs craft art diy do it yourself tucker budzyn mayapolarbear
Giới thiệu
Attempting To Print My Dogs Paw In Clay and Key Wants To Know Why? Taking a print of Key's paw to use to make a silver impression of it.

For more videos of Key making you laugh, checkout his channel here: https://www.youtube.com/c/KeyushTheStuntDog

For our merchandise and artwork drawn by me: https://designedbyboo.com/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)