Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
27年前の80スープラ吹かしてみた #shorts
ふみっちょドライビング
ふみっちょドライビング 86.1N theo dõi 551 Videos 39.16TR lượt xem 2020-12-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem300.54N
Thích tỷ lệ 92.3%
Số lần bình luận180
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 218.78TR - 399.3TR
Tỷ lệ tương tác 1.24%
Thẻ gắn
Giới thiệu
これ、shorts動画になってるのかな??


#shorts
Mở