Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SONNY GREEN (Live) @chinnerys Unfinished Business EP Launch Night | PureFireHD
Pure Fire HD
Pure Fire HD 1.46N theo dõi 89 Videos 134.77N lượt xem 2018-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem165
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 11.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 3.64%
Thẻ gắn
PureFireHD SONNY GREEN GRIME REPORT SBTV JDZ MEDIA LINK UP TV GRM DAILY PAYBACK RADAR FM TOMMY B BIG ZUU ASIF KID LORDIE DJ ARGUE GRIME IS PUNK JEREMEY CORBIN TWENTY 47 CHARLIE SLOTH UNFINNISHED BUSINESS EP JAMAL EDWARDS WILEY TIM & BARRY ALL ON TOP HELL IN THE CELL RINSE RADIO 1XTRA
Giới thiệu
PureFireHD Presents

Sonny Green first headline show in his home town Southend On Sea for his latest EP Unfinnished Buisness.

Unfinished business available on iTunes & Spotify

Find sonny Green @

Youtube https://www.youtube.com/user/SGB94
Facebook https://www.facebook.com/sonny.green2
Instagram https://www.instagram.com/sonnygreenuk/

Links for PureFireHD Bellow

facebookhttps://www.facebook.com/PureFireHD/
Mở