Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
영어 모의고사 주제/제목 푸는법 6 [또선생 2022 수능영어]
또선생
또선생 303N theo dõi 165 Videos 11.77TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-30
Tổng số lượt xem12.84N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 4.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 5.82TR - 10.51TR
Tỷ lệ tương tác 4.42%
Thẻ gắn
영어 독해 모의고사 수능 고3
Giới thiệu
또선생은
잘생겼고
잘가르치고
친절하고
완벽하고
비슷한 말을 계속 나열하는 열거!
평가원은 이런 식으로 열거해!

0:00 영상 시작!
0:21 평가원의 전개 구조
0:31 열거가 뭘까?
1:34 열거의 전개 구조가 나왔을 때, 대처법!
2:23 2016학년도 6모 풀이!
4:52 2018학년도 3모 풀이!
7:48 2022학년도 3모 풀이!
11:11 핵심 요약 복습 영상
11:17 오늘의 영상 정리
또선생 카페 주소 : https://cafe.naver.com/ddoteacher
인스타 : tddochi
문의 : [email protected]
#수능 #영어 #모의고사
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)