Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
5公斤巨無霸豬排三明治!?再一次創造雙人最快成功傳說! (大食い/먹방/Mukbang)@台灣大胃王丁丁/Ding-Ding |路路LULU
路路LULU
路路LULU 733N theo dõi 306 Videos 120.37TR lượt xem 2022-05-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-05
Tổng số lượt xem505.57N
Thích tỷ lệ 1.75%
Số lần bình luận609
Tỷ lệ lượt xem 69%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 110.4TR - 184TR
Tỷ lệ tương tác 2.96%
Thẻ gắn
大胃王 吃到飽 餐廳 生活 美食 挑戰 旅遊 宵夜 大食 吃貨 夜市 食物 料理 LULU 路路
Giới thiệu
#巨無霸豬排 #大胃王比賽 #我丁好狂
成為這個頻道的會員並獲得獎勵:
https://www.youtube.com/channel/UCRG28JCnJwuZH06ETKTTZdA/join

------------------------- 🦌-----------------------
▶️路路錄LULU:https://www.youtube.com/channel/UCX7DIhDCIc4cWb4Ni5y1YTA/feed

▼IG : https://www.instagram.com/yuzi_lu/

▼FB粉專:https://www.facebook.com/MissLulu0715

,.♫__________♪_________♫,.
如果覺得下飯的話
請別忘記訂閲我
也別忘記開啓小鈴鐺🔔
,.♫__________♪_________♫,.
⚘ 合作邀約 [email protected]
Mở