Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#330 剪映APP:YouTuber必备Vlog手机视频剪辑神器,抖音官方视频剪辑工具!【iQiQi】
iQiQi
iQiQi 32.9N theo dõi 327 Videos 3.31TR lượt xem 2019-09-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem109.55N
Thích tỷ lệ 93%
Số lần bình luận238
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 49.84TR - 57.8TR
Tỷ lệ tương tác 2.97%
Thẻ gắn
iqiqi 剪映 剪映app 剪映 抖音官方视频剪辑工具 抖音官方剪辑工具 tiktok 官方剪辑工具 视频剪辑app 手机视频剪辑 手机视频剪辑软件推荐 剪映 视频剪辑app 剪映 视频剪辑软件 剪映 IOS下载 剪映 android下载 剪映 苹果手机下载 剪映 安卓手机下载 youtuber必备软件 youtuber必备剪辑app youtuber必备手机视频剪辑神器 手机视频剪辑神器 how to use 视频剪辑软件推荐 剪映如何剪辑视频 剪映app如何使用 剪映app使用教程 剪映app 抖音官方出品 剪映app 抖音 剪映app tiktok 視頻剪輯軟體 vlog剪辑app vlog vlog手机剪辑必备 vlog剪辑必备app vlog视频剪辑
Giới thiệu
剪映IOS客户端下载地址:
https://apps.apple.com/cn/app/剪映-轻而易剪/id1458072671

剪映Android客户端下载地址:
https://u14915729.ctfile.com/dir/14915729-31491484-ebb055/

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

随着越来越多的人加入Vlog拍摄的热潮中,手机视频剪辑工具应运而生。不过相对来说我更喜欢在电脑上进行视频剪辑,很少通过手机进行剪辑。一是感觉手机屏幕太小,二是感觉手机操作很繁琐,三就是很多剪辑工具插件手机无法实现。

不过最近看到了一款抖音官方视频剪辑神器剪映,可以说这款剪辑工具可以满足我们对于短视频的剪辑工作。剪映软件中提供了非常丰富的功能,包括视频的切割、变速、倒放,提供非常丰富的视频转场效果以及文本贴纸的添加,同时可以进行语音转字幕,自动识别语音。

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

推荐视频:

VUE(视频编辑与拍摄利器):
https://youtu.be/Qw2vfBLnylA

Gopro Quik音乐图片视频编辑器:
https://youtu.be/mOlpJpEzYbQ

Google Earth Studio:没有无人机也可以创建地球航拍大片:
https://youtu.be/2reLjq1lxHk


▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

● 中国最好用的翻墙VPN推荐:http://bit.ly/2JdqbTt

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▶▶ 支持iQiQi:

● 我的网站:https://www.iqiqi.me/

● Paypal:https://www.paypal.me/iqiqi

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

▶▶ 联系iQiQi:

● 加入Telegram电报群:https://t.me/iqiqitv

● 新浪微博:https://weibo.com/morefreewu

● Facebook主页:https://www.fb.me/iqiqi.tv/

● Twitter:https://twitter.com/iqiqiwu

● Instagram:https://www.instagram.com/iqiqi.wu/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)