Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Barashada Forex Trading cashirkii 8aad:RSI indicator
Baro Forex Trading
Baro Forex Trading 33.2N theo dõi 2 Videos 508 lượt xem 2020-07-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem145
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 23.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu