Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Film Theory: The Look See is Č͍͉͈̀͘om̯͂in̼̙̊̚g͉͙͐̎ F̖͂͟͡or͔̭̋̀ ̉̂͢͢Y̖̘͑̚ou̳̮̎̌ (Crypt TV Look-See)
The Film Theorists
The Film Theorists 10.3TR theo dõi 322 Videos 1.94TỶ lượt xem 2019-10-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.81TR
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận8.22N
Tỷ lệ lượt xem 37.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.73TỶ - 2.01TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.47%
Thẻ gắn
crypt tv crypttv look see look-see crypt tv look see crypttv look see monster halloween scary horror door in the woods the door in the woods scary movie horror movie creepypasta film theorists film theory matpat film theory horror film theory scary halloween movie
Giới thiệu
Special thanks to Crypt TV for sponsoring this episode!
Check out Crypt TV! ► https://bit.ly/2c2s5a9

We all know the big baddies of horror but, Loyal Theorists, that is just the beginning. Welcome to the world of Crypt TV, an original horror channel full of terrifying monsters and unimaginable horrors. Today I want to focus on one of their more iconic monsters, the Look-See. This creature has popped up all over the Crypt TV connected universe and I have so many questions! Let's see if we can crack the terrifying mystery of the Look-See's origins!

Don't miss a Film Theory! ► http://bit.ly/1dI8VBH  

#CryptTV #LookSee #Monster #Scary #Horror #FilmTheory #Matpat

Need Royalty Free Music for your Content? Try Epidemic Sound.
Get Your 30 Day Free Trial Now ► http://share.epidemicsound.com/TheFilmTheorists

MORE FILM THEORIES
The TRUE STORY of The Conjuring ► https://bit.ly/2Jp62GJ
What Is Us REALLY About? ► https://bit.ly/2MjJjPx
What is the Bird Box Monster? ► https://bit.ly/2ODOCss
Blair Witch's SECRET DANGER!  ► https://bit.ly/2qhmv7a
Ouija, the Sequel to THE EXORCIST? ► https://bit.ly/2BgE7pd

Credits:
Writer: Matthew Patrick and Luke Barats
Editors: Koen Verhagen and Alex "Sedge" Sedgwick  
Assistant Editor: AlyssaBeCrazy
Sound Editor: Yosi Berman
Mở