Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
181014 젝스키스콘서트 느낌이와 은지원 focus
G1D _7868
G1D _7868 1.6N theo dõi 111 Videos 636.52N lượt xem 2018-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.18N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.59TR
Tỷ lệ tương tác 5.85%
Thẻ gắn
Giới thiệu