Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
次の世界について考察してみた
屋村要
屋村要 54.9N theo dõi 306 Videos 12.55TR lượt xem 2020-04-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem202.08N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận1.17N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 147.1TR - 268.47TR
Tỷ lệ tương tác 7.6%
Thẻ gắn
世界 北極海航路 ユーラシア 近未来予想
Giới thiệu
(自分の)能力を超えた・・・(´・ω:;.:...
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)