Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nastya and friends help each other to win in the challenge
Like Nastya
Like Nastya 104TR theo dõi 756 Videos 87.49TỶ lượt xem 2022-11-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-30
Tổng số lượt xem17TR
Thích tỷ lệ 0.32%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 16.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.73TỶ - 8.97TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.32%
Thẻ gắn
challenge kids challenge kids play toys kids video kids competition cartoons for kids nastya like nastya
Giới thiệu
Nastya and her friends participate in competitions. To win, they decide to unite. Video for kids teaches team play.
Subscribe to Like Nastya - https://is.gd/gdv8uX
Instagram https://instagram.com/likenastya
Tik Tok https://www.tiktok.com/@likenastya
Facebook https://www.facebook.com/likenastya
Mở