Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
정경심교수의 무죄를 고백해버린 검찰. 4차공판에서 뒤집어졌다
시사건건
시사건건 218N theo dõi 1134 Videos 42.49TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem139.46N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận770
Tỷ lệ lượt xem 64%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 63.44TR - 114.2TR
Tỷ lệ tương tác 17.58%
Thẻ gắn
나이스게임 나겜 nicegametv ngtv 나이스게임티비 나이스게임TV 정치 시사 사회 문화 진보 보수 뉴스 신문 헬조선 뒷다마 의식의흐름 아무말대잔치 무근본 토크쇼 홀스 정진호 홀스룸
Giới thiệu
#정경심무죄 #검찰의고백 #검찰개혁
정경심교수의 4차공판이 열렸습니다. 여기서 검찰이 정경심교수의 무죄를 고백하는 말을 해버렸습니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)