Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vitalik Buterin: My Prediction Is $48,500 per Ethereum ! Ethereum Price and ETH 2.0 Hard Fork News
DIBALIID
DIBALIID 3.86TR theo dõi 10 Videos 6.59N lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-28
Tổng số lượt xem17.76N
Thích tỷ lệ 66.34%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 3.23TR - 5.82TR
Tỷ lệ tương tác 67.98%
Thẻ gắn
ethereum eth
Giới thiệu
Around the Blockchain is your favorite Cryptocurrency Ethereum CEO Vitalik Buterin and Coinbase CEO Brain Armstrong discussing Bitcoin, Ethereum, Cardano, and the top altcoins.

#ethereum #crypto #bitcoin #btc #eth #cryptocurrency #altcoin #altcoins #blockchain #Stocks #Stock #Investing #Business #Trading
Mở